CLS.Share nơi giao dịch công nghệ cao giữa người học và người bán tri thức

Người đăng: Hương Việt
Ngày đăng: 22/03/2019 15:05:45 (GMT + 7)
Chia sẻ:

Sàn giao dịch CLS share là nơi chia sẻ, thương mại các nội dung đào tạo Elearning như tài liệu, bài giảng, khoá học, câu hỏi video…

Ra đời từ cuối năm 2018, Sàn giao dịch tri thức CLS Share được coi là sàn giao dịch tri thức đầu tiên tại Việt Nam, mang lại rất nhiều giá trị cho tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, đơn vị đào tạo.

https://lh4.googleusercontent.com/lVqKeJO0d_LBKaRnVAte57MO7lS4a679KP6uezR9tCaRcofYE359e8JI_9Zj-3MtvAsz-Cl5CvNvXvMzwOnsj7lR4UHYR-OC0hfImoQGYOm5hK404xyjma5DdeHJ7EzT_5JpdW4MkIvsr9sfvA

Một vấn đề ách tắc trong hoạt động khoa học và công nghệ là các nghiên cứu nhiều nhưng không được ứng dụng thực tế. Sàn giao dịch tri thức CLS share là sáng kiến còn mới nhưng đáp ứng nhu cầu thực tế và thúc đẩy mạnh mẽ Elearning Việt Nam. Đồng thời, Sàn giao dịch tri thức CLS Share cũng là nơi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, trường học,… sử dụng tri thức để phục vụ cộng đồng, là nơi cộng tác xuyên ngành, nhằm mục đích đổi mới sáng tạo vì xã hội. Đây cũng là nơi cộng đồng các nhà khoa học và doanh nghiệp giao lưu, học hỏi, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu, và trao đổi tri thức.

https://lh3.googleusercontent.com/ebMOyMkzuXgYIlBUmYGxnB9-qyi60EGBDYKtsMIRGGblrME7RGXkPcSOrnw7tFHKYkn8RHJ5dFYomAkVfryqfkIgGQHVjupVcCnm56QCNPPrM_ZbJa88jVjr9_j88Oe-Mofg90UeDyh8ir2eoA

Nói một cách cụ thể hơn, với Sàn giao dịch tri thức CLS Share các cá nhân là giảng viên, nhà khoa học, các đơn vị trường học, doanh nghiệp,…. Có thể biến các nội dung mình đang có thành một sản phẩm thương mại trên sàn giao dịch, đồng thời có thể chia sẻ các nội dung mang tính chất cộng đồng, mang ý nghĩa xã hội cho mọi người cùng biết đến; Với người học hoặc các cá nhân bất kỳ, có thể học trực tuyến trên Sàn giao dịch tri thức CLS Share hoặc tải các khoá học về các Portal Elearning của mình, đồng thời dùng nó để tổ chức đào tạo trực tuyến.

https://lh3.googleusercontent.com/nZaDDvuUfweS8jwZm92WdLzaZ9wKdetHhGlM82vFShG4TK4XcUb4EAVXrFIkMc9TUdgleim7BO1r0Cwa007PWnAkIv1SBRq6p5ZkvU92fdwBOziKNWMoMgbXmdnYhhpEOcbpO9p2zbS91Nq8Uw

 

  • CLS Share ra đời với sứ mệnh:

         + Đổi mới sáng tạo: các nhà khoa học, giảng viên, các đơn vị trường học, doanh nghiệp…trong thời kì Industry 4.0, cần đổi mới sáng tạo, cần giải quyết các thách thức kinh tế.

         + Kinh tế chia sẻ: Nền kinh tế chia sẻ đặt ra nhiều vấn đề cộng sinh, cùng phát triển.

        + Cộng tác: các nhà khoa học có nhu cầu kết hợp các thế mạnh của nhau để đẩy nhanh tiến độ phát triển của tri thức, của xã hội.

        + Mang giá trị tri thức: mang tri thức đến cho tất cả mọi người, là nơi tập hợp nguồn tri thức rất lớn.

https://lh6.googleusercontent.com/gksWmL1JVuNhU3NSo_gEFY_XTy0JLBvn67RQ7lJ-ya0bwQQWZ5dJHAfL7kMaKp6NfN5au7-92xZZ854d9mAUm3T1crNpbjFOXgLp3w7XaLaKrWLuvc2vCw6rLBXaDdnknd5wxq0MQ9LULB7_Yw

  • Bản chất của Sàn giao dịch tri thức CLS Share là đổi mới sáng tạo, mang giá trị cho xã hội:Cách thức hoạt động của CLS Share mang đậm bản chất sáng tạo vì xã hội. Nếu trước đây chúng ta cứ phải có đầy đủ các công cụ, nhân lực để tạo nên các nội dung học tập, hay nội dung kiến thức nào đó, thì nay chúng ta cần sự kết hợp của những cá nhân, mà mỗi người hay mỗi tổ chức tham gia đã và đang giải quyết một thành phần trong đó rồi, kết hợp lại để tạo ra những giá trị tri thức mang ý nghĩa hơn.

Tại sao chọn Sàn giao dịch tri thức CLS Share

 + Từ ý tưởng kinh doanh các khóa học của các nhà khoa học hay các đơn vị trường học, thậm chí là doanh nghiệp, đồng thời muốn có một nơi tập hợp tri thức và nguồn kiến thức dồi dào cho tất cả mọi người, đòi hỏi cần phải một đội ngũ để xây dựng một hệ sinh thái như vậy  để giải quyết hết được tất cả những vấn đề nêu trên.

 + Có CLS Share: doanh nghiệp, trường học, giảng viên, nhà khoa học… không cần thiết phải mất một khoản chi phí quá lớn để tự xây dựng nên hệ sinh thái hoặc một hệ thống thương mại tri thức. Chỉ cần dùng CLS Share mọi yêu cầu đó đều được giải quyết một cách tốt nhất.

https://lh4.googleusercontent.com/jOUApvJoASKMSIlQSbD3f1_tD_hSTFgXRjYKG4IJAh7zfpX6wCsyk0IhI9fW0s6rlyWyMUJYXqB0yArSD2miSdtqV3DcKNjo2Pb7aREPbxeONmHlIX01HjwgyXrW5VpxP9tv_0CjJfjwNjg-xw

 

 + Có CLS Share: mọi đối tượng là người học, người đi tìm mua tri thức đều có thể dễ dàng tìm được mọi nội dung kiến thức, các khóa học, các kiến thức trên sàn giao dịch này một các dễ dàng nhanh chóng nhất.

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tri thức càng cao, Sàn giao dịch CLS Share thật sự là nơi giúp người học có thêm cơ hội học tập chất lượng cao với chi phí rất thấp. Đồng thời hỗ trợ ngành công nghệ sản xuất nội dung sản xuất ngày càng phát triển hơn và có điều kiện phổ biến mở rộng vượt bậc hơn nữa.

Sàn giao dịch CLS share là nơi chia sẻ, thương mại các nội dung đào tạo Elearning như tài liệu, bài giảng, khoá học, câu hỏi video…

Ra đời từ cuối từ cuối năm 2018, Sàn giao dịch tri thức CLS Share được coi là sàn giao dịch tri thức đầu tiên tại Việt Nam, mang lại rất nhiều giá trị cho tất cả các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, đơn vị đào tạo.

https://lh4.googleusercontent.com/lVqKeJO0d_LBKaRnVAte57MO7lS4a679KP6uezR9tCaRcofYE359e8JI_9Zj-3MtvAsz-Cl5CvNvXvMzwOnsj7lR4UHYR-OC0hfImoQGYOm5hK404xyjma5DdeHJ7EzT_5JpdW4MkIvsr9sfvA

Một vấn đề ách tắc trong hoạt động khoa học và công nghệ là các nghiên cứu nhiều nhưng không được ứng dụng thực tế. Sàn giao dịch tri thức CLS share là sáng kiến còn mới nhưng đáp ứng nhu cầu thực tế và thúc đẩy mạnh mẽ Elearning Việt Nam. Đồng thời, Sàn giao dịch tri thức CLS Share cũng là nơi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, trường học,… sử dụng tri thức để phục vụ cộng đồng, là nơi cộng tác xuyên ngành, nhằm mục đích đổi mới sáng tạo vì xã hội. Đây cũng là nơi cộng đồng các nhà khoa học và doanh nghiệp giao lưu, học hỏi, hỗ trợ nhau trong nghiên cứu, và trao đổi tri thức.

https://lh3.googleusercontent.com/ebMOyMkzuXgYIlBUmYGxnB9-qyi60EGBDYKtsMIRGGblrME7RGXkPcSOrnw7tFHKYkn8RHJ5dFYomAkVfryqfkIgGQHVjupVcCnm56QCNPPrM_ZbJa88jVjr9_j88Oe-Mofg90UeDyh8ir2eoA

Nói một cách cụ thể hơn, với Sàn giao dịch tri thức CLS Share các cá nhân là giảng viên, nhà khoa học, các đơn vị trường học, doanh nghiệp,…. Có thể biến các nội dung mình đang có thành một sản phẩm thương mại trên sàn giao dịch, đồng thời có thể chia sẻ các nội dung mang tính chất cộng đồng, mang ý nghĩa xã hội cho mọi người cùng biết đến; Với người học hoặc các cá nhân bất kỳ, có thể học trực tuyến trên Sàn giao dịch tri thức CLS Share hoặc tải các khoá học về các Portal Elearning của mình, đồng thời dùng nó để tổ chức đào tạo trực tuyến.

https://lh3.googleusercontent.com/nZaDDvuUfweS8jwZm92WdLzaZ9wKdetHhGlM82vFShG4TK4XcUb4EAVXrFIkMc9TUdgleim7BO1r0Cwa007PWnAkIv1SBRq6p5ZkvU92fdwBOziKNWMoMgbXmdnYhhpEOcbpO9p2zbS91Nq8Uw

 

  • CLS Share ra đời với sứ mệnh:

+ Đổi mới sáng tạo: các nhà khoa học, giảng viên, các đơn vị trường học, doanh nghiệp…trong thời kì Indystry 4.0, cần đổi mới sáng tạo, cần giải quyết các thách thức kinh tế.

+ Kinh tế chia sẻ: Nền kinh tế chia sẻ đặt ra nhiều vấn đề cộng sinh, cùng phát triển.

+ Cộng tác: các nhà khoa học có nhu cầu kết hợp các thế mạnh của nhau để đẩy nhanh tiến độ phát triển của tri thức, của xã hội.

+ Mang giá trị tri thức: mang tri thức đến cho tất cả mọi người, là nơi tập hợp nguồn tri thức rất lớn.

https://lh6.googleusercontent.com/gksWmL1JVuNhU3NSo_gEFY_XTy0JLBvn67RQ7lJ-ya0bwQQWZ5dJHAfL7kMaKp6NfN5au7-92xZZ854d9mAUm3T1crNpbjFOXgLp3w7XaLaKrWLuvc2vCw6rLBXaDdnknd5wxq0MQ9LULB7_Yw

  • Bản chất của Sàn giao dịch tri thức CLS Share là đổi mới sáng tạo, mang giá trị cho xã hội:Cách thức hoạt động của CLS Share mang đậm bản chất sáng tạo vì xã hội. Nếu trước đây chúng ta cứ phải có đầy đủ các công cụ, nhân lực để tạo nên các nội dung học tập, hay nội dung kiến thức nào đó, thì nay chúng ta cần sự kết hợp của những cá nhân, mà mỗi người hay mỗi tổ chức tham gia đã và đang giải quyết một thành phần trong đó rồi, kết hợp lại để tạo ra những giá trị tri thức mang ý nghĩa hơn.

Tại sao chọn Sàn giao dịch tri thức CLS Share

+ Từ ý tưởng kinh doanh các khóa học của các nhà khoa học hay các đơn vị trường học, thậm chí là doanh nghiệp, đồng thời muốn có một nơi tập hợp tri thức và nguồn kiến thức dồi dào cho tất cả mọi người, đòi hỏi cần phải một đội ngũ để xây dựng một hệ sinh thái như vậy  để giải quyết hết được tất cả những vấn đề nêu trên.

+ Có CLS Share: doanh nghiệp, trường học, giảng viên, nhà khoa học…không cần thiết phải mất một khoản chi phí quá lớn để tự xây dựng nên hệ sinh thái hoặc một hệ thống thương mại tri thức. Chỉ cần dùng CLS Share mọi yêu cầu đó đều được giải quyết một cách tốt nhất.

https://lh4.googleusercontent.com/jOUApvJoASKMSIlQSbD3f1_tD_hSTFgXRjYKG4IJAh7zfpX6wCsyk0IhI9fW0s6rlyWyMUJYXqB0yArSD2miSdtqV3DcKNjo2Pb7aREPbxeONmHlIX01HjwgyXrW5VpxP9tv_0CjJfjwNjg-xw

 

+ Có CLS Share: mọi đối tượng là người học, người đi tìm mua tri thức đều có thể dễ dàng tìm được mọi nội dung kiến thức, các khóa học, các kiến thức trên sàn giao dịch này một các dễ dàng nhanh chóng nhất.

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tri thức càng cao, Sàn giao dịch CLS Share thật sự là nơi giúp người học có thêm cơ hội học tập chất lượng cao với chi phí rất thấp. Đồng thời hỗ trợ ngành công nghệ sản xuất nội dung sản xuất ngày càng phát triển hơn và có điều kiện phổ biến mở rộng vượt bậc hơn nữa.

TIN TỨC LIÊN QUAN
Tính năng Web meeting của Hệ thống CLS có gì nổi bật?

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 10 năm, Hương Việt Group chính thức nâng cấp hệ thống CLS ...

Hương Việt Group: Hành trình gần 10 năm từ “Zero to Hero”

Không chỉ đứng số 1 trong lĩnh vực phần mềm E.Learning, Phần mềm khảo thí và đánh giá ...

Đào tạo online: Thách thức thật sự của Doanh nghiệp là gì?

Trong xã hội hiện đại cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngày càng nhiều các tổ chứ ...

Khẳng định vị thế, tăng thêm thu nhập, với CLS.Share - Sàn giao dịch bán buôn đầ ...

Bước đột phá mới trong ngành giáo dục Việt Nam Trước sự bùng nổ của công nghệ thông ...

TIN TỨC KHÁC
Chiến lược nhân sự cho doanh nghiệp: Đào tạo Elearning từ gốc

Trong bối cảnh kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, nhân lực là tài sản quý giá nhấ ...

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THANH TOÁN KHI MUA KHÓA HỌC TRÊN HỆ THỐNG SÀN GIAO DỊCH TRI THỨC

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA HỆ THỐNG SÀN GIAO DỊCH TRI THỨC

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SÀN GIAO DỊCH TRI THỨC

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SÀN GIAO DỊCH TRI THỨC

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CLS.SHARE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CLS.SHARE

CLS - Cloud Learning System Vươn Ra Thị Trường Nhật Bản

CLS - CLOUD LEARNING SYSTEM VƯƠN RA THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Hội Thảo “Giải Pháp Mới Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Trước Thềm CPTPP”

Được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chiều 5/4 tại tr ...

Để doanh nghiệp không bị “bỏ lại” phía sau

"Đám mây" sẽ là nền tảng để không chỉ các doanh nghiệp mà cả truyền thông cùng nhau t ...

CLS - Cloud Learning System của Hương Việt Group đạt giải thưởng Sao Khuê 2018

Sáng 21/4, Hệ thống quản lý đào tạo trên nền tảng đám mây CLS - Cloud Learning System ...

Lo ngại nhân lực Việt “hụt hơi” trước thềm Hiệp định CPTPP

Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá CPTPP giúp GDP Việt Nam tăng thêm 3,5%. Tuy nhiên, t ...

Hàng loạt rủi ro bủa vây khâu đào tạo nhân sự trong doanh nghiệp

Chi phí đào tạo tốn kém, công sức đào tạo bỏ ra nhiều nhưng nhân viên vẫn không đáp ứ ...

CLS - Cloud Learning System đồng hành cùng sự kiện "Đối thoại với Bộ trưởng Bộ K ...

CLS - Cloud Learning System đồng hành cùng sự kiện "Đối thoại với Bộ trưởng Bộ Kế hoạ ...