Danh mục khóa học

3 khóa học "Nghệ Thuật Đàm Phán & Thương Lượng"

KHÓA HỌC NHÀ THỰC HÀNH LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY (ONLINE) *

Nguyễn Xuân Hương - VIỆT NAM NLP COACHING

0 (0)

36.000.000đ

2.300.000đ

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Mr. Ngô Chinh Đức - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

0 (0)

Miễn phí

Miễn phí

KỸ NĂNG GIAO VIỆC VÀ ỦY QUYỀN

Mr. Ngô Chinh Đức - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

5 (1)

Miễn phí

Miễn phí