KỸ NĂNG GIAO VIỆC VÀ ỦY QUYỀN

5/5

1 đánh giá

Chia sẻ:

Giới thiệu khóa học

KỸ NĂNG GIAO VIỆC VÀ ỦY QUYỀN

Thông tin giảng viên

Mr. Ngô Chinh Đức Giảng viên - Thạc sĩ

Khóa học khác

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Mrs. Lê Hà Mai Thảo - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

0 (0)

Giá Import

Miễn phí

Giá Learn

Miễn phí

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Mr. Ngô Chinh Đức - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

0 (0)

Giá Import

Miễn phí

Giá Learn

Miễn phí

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Mr. Nguyễn Thanh Sơn - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

0 (0)

Giá Import

Miễn phí

Giá Learn

Miễn phí

Đánh giá của học viên

5
1 đánh giá
100 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Bình luận