MARKETING CĂN BẢN CHO DOANH NGHIỆP

Chưa có đánh giá

0 đánh giá

Chia sẻ:

Giới thiệu khóa học

MARKETING CĂN BẢN CHO DOANH NGHIỆP

Thông tin giảng viên

Mr. Nguyễn Đình Tuấn Nguyên giám đốc phát triển kinh doanh / Double A

Khóa học khác

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING

Mr. Nguyễn Tiến Huy - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

1 (1)

Giá Import

Miễn phí

Giá Learn

Miễn phí

KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

Mr. Nguyễn Thanh Sơn - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

0 (0)

Giá Import

Miễn phí

Giá Learn

Miễn phí

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Mr. Nguyễn Thanh Sơn - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

0 (0)

Giá Import

Miễn phí

Giá Learn

Miễn phí

Đánh giá của học viên

0
0 đánh giá
0%
0%
0%
0%
0%

Bình luận