ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING

1/5

1 đánh giá

Chia sẻ:

Giới thiệu khóa học

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG MARKETING

Thông tin giảng viên

Mr. Nguyễn Tiến Huy Giám đốc điều hành DigiPencil MVV

Khóa học khác

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Mrs. Lê Hà Mai Thảo - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

0 (0)

Giá Import

Miễn phí

Giá Learn

Miễn phí

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Mr. Ngô Chinh Đức - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

0 (0)

Giá Import

Miễn phí

Giá Learn

Miễn phí

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC VÀ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Mr. Nguyễn Thanh Sơn - Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc

0 (0)

Giá Import

Miễn phí

Giá Learn

Miễn phí

Đánh giá của học viên

1
1 đánh giá
0 %
0 %
0 %
0 %
100 %

Bình luận